Tüm yaşam sürecimde, insan merkezli, dürüst, güvenilir, emeğe saygılı ve etik değerleri temel alan; her alanda özgürlüğü, eşitliği, adaleti ve hukukun üstünlüğü ile ülke ve toplum çıkarlarını savunan, bu yolda Atatürk İlke ve Devrimlerini vazgeçilmez bir yol gösterici olarak gören anlayışımla, Laik Demokratik ve Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin savunulması en önemli ilke ve değerlerimdir.

Gürhan Akdogan

Dünyayı güzellik kurtaracak.
Bir insanı sevmekle başlayacak her şey...

S. Faik ABASIYANIK

“Cesur bir kez, korkak bin kez ölür.” “Önemli olan, insanın böyle bir toplumda bir ‘mezar taşı’ gibi suskunluk simgesi olmamasıdır”Uğur Mumcu.

Gürhan Akdogan

Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey inanç ve cesaretindir. 2

TEMEL DEĞERLERİM

 • Dürüst ve güvenilir olmak.
 • Yasalara saygılı, etik değerlere bağlı olmak.
 • Atatürk ilke ve devrimlerini vazgeçilemez yol gösterici olarak kabul etmek.
 • Cumhuriyeti ve ulusal bağımsızlığı savunmak.
 • Hukukun üstünlüğünü savunmak ve yargı kararlarına saygılı olmak.
 • Ülke ve toplum çıkarlarını savunmak, çevreye saygılı olmak.
 • Dürüst, saydam, hesap veren ve katılımcı bir yönetim oluşturmak.
 • Emeğe saygılı olmak, barış, özgürlük ve eşitlikten yana olmak.
 • Önce insan odaklı anlayış çerçevesinde çalışanlara değer vermek.
 • Bireysel, kurumsal ve toplumsal sosyal sorumlulukları yerine getirmek.
 • Yaşamın her kesitinde yenilikçi ve yaratıcı olmak.